Registr mikročipů

Vyhledejte čip v naší databázi

Zaregistrujte si zdarma čip vašeho domácího mazlíčka

REGISTRAČNÍ PODMÍNKY

Registrmikrocipu.cz je veřejnou databází čísel mikročipů, která umožňuje přístup k údajům online 24h denně. Registrmikrocipu.cz je službou zajišťují bezplatné zaregistrování identifikačních údajů o zvířeti společně s kontaktními údaji na jeho majitele. Veškerá registrace a následné zachování registračních údajů je pro fyzické i právnické subjekty zcela zdarma. Registrace uživatele a následná registrace mikročipu je možná pouze online. Uživatel veřejného registru Registrmikrocipu.cz (kontaktní osoba uvedená při registraci mikročipu) si je vědom faktu, že základní údaje jako je jeho jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo (údaje nezbytné pro kontaktování majitele ztraceného zvířete) veřejně poskytuje a to výhradně pro potřeby nalezení zaregistrovaného zvířete v případě jeho ztráty. Další informace upravující nakládání s osobními údaji jsou vysvětleny níže.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Fyzická osoba Jan Lácha (provozovatel Registrmikrocipu.cz), IČ: 88620221, se sídlem: Vestecká Lhotka 8, 583 01 Chotěboř, zapsána v živnostenském rejstříku (dále jen „Registrmikrocipu.cz“), jakožto správce osobních údajů, si Vás tímto, jako tzv. subjekty údajů, dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Registrmikrocipu.cz, včetně rozsahu Vašich práv souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany Registrmikrocipu.cz.

1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS REGISTRMIKROCIPU.CZ ZPRACOVÁVÁ?

Registrmikrocipu.cz zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů osobní údaje, které Registrmikrocipu.cz poskytujete v souvislosti s využíváním služeb (např. při provozování veřejného registru). Jedná se o tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Adresa pobytu či doručovací adresa

Dále zpracovává a uchováv údaj o číslu mikročipu zvířete, výrobce mikročipu, datum označení zvířete, popř. také číslo tetování zvířete, jeho druh, plemeno, jméno, pohlaví, barva, datum narození, popř. další údaje potřebné k identifikaci zvířete.

Dále také údaje o veterináři (označujícím zvíře), tedy jméno a příjmení veterináře, název ordinace, sídlo ordinace veterináře (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Registrmikrocipu.cz dále zpracovává údaje, které o Vás získá tím, že používáte jeho služby. Jedná se o tyto údaje:

 • IP adresa
 • Soubory cookies
 • Údaje o prohlížeči a zařízení
 • Geografické údaje
 • Případně jiný online identifikátor

Registrmikrocipu.cz zpracovává tyto osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

2. K JAKÝM ÚČELŮM A NA ZÁKLADĚ JAKÝCH PRÁVNÍCH TITULŮ REGISTRMIKROCIPU.CZ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

 • Zpracování osobních údajů v souvislosti s registrací mikročipu.
 • Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření kupní smlouvy a její následné realizace, dodání objednaného zboží a také z důvodu plnění zákonných daňových povinností.
 • Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací
 • Zpracování osobních údajů v souvislosti s vedením zákaznického účtu
 • Pokud se zaregistrujete jako uživatel Registrmikrocipu.cz, Registrmikrocipu.cz zpracovává Vaše osobní údaje, a to za účelem vedení zákaznického účtu.
 • Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletterů (obchodních sdělení)
 • Zpracovávání údajů zákazníků se souhlasem pro marketingové a obchodní účely
 • V případě, že udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely, bude Registrmikrocipu.cz zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, pohlaví, věk, e-mailová adresa, IP adresa a z ní odvozená poloha, údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií, údaje týkající se uskutečněných nákupů, údaje o prohlížeči a zařízení a případně jiné online identifikátory, a to primárně za účelem vytvoření vhodné nabídky zboží a služeb Registrmikrocipu.cz nebo třetích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace sloužící k zasílání personalizovaných nabídkových e-mailů, cílené reklamy a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Použití souborů cookies a analýza webových stránek
 • V případě, že používáte webové stránky Registrmikrocipu.cz, souhlasíte se shromažďováním souborů cookies, které Registrmikrocipu.cz na svých webových stránkách používá za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit..

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které navštívená webová stránka odešle do Vašeho prohlížeče, který je uloží ve Vašem počítači a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Cookies napomáhají pamatovat si Vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na webové stránky vracíte nebo přecházíte z jedné webové stránky na jinou stránku.

K čemu cookies používáme?

Cookies pomáhají k Vašemu pohodlnějšímu a jednoduchému prohlížení webových stránek. Cookies zejména slouží k:

 • Zajištění správné funkčnosti našich webových stránek
 • Zajištění bezpečného přihlášení, k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran;
 • Uložení přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé znovu zadávat;
 • Zajištění vzhledu webových stránek vzhledem k preferencím a požadavkům návštěvníků;
 • Analýze návštěvnosti, chování, preferencí a zájmů uživatelů;

Naše webová stránka Registrmikrocipu.cz používá cookies, které lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Dočasné soubory cookie, tzv. „relační cookies“, které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem zařízení jen do ukončení relace prohlížeče, a trvalé soubory cookie, tzv. „permanentní cookies“, které zůstávají uloženy ve Vašem počítači déle. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Jakmile dojde k zavření prohlížeče, provede se jejich vymazání z Vašeho zařízení. Trvalé cookies pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku, neumožňují však jakkoliv identifikovat Vás osobně.

Podle funkcí dělíme cookies na:

 • konverzní, které umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů;
 • trackovací (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů;
 • remarketingové, které nám umožňují personalizaci obsahu reklam a jejich správné zacílení;
 • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají;
 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu.

Některé cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookies třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů však nelze jakkoliv identifikovat Vás osobně.

Souhlas s používáním cookies a jeho odvolání

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s užitím cookies. Souhlas s používáním cookies je dobrovolný. V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním některých nebo všech souborů cookies, můžete zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. Nicméně pokud tak učiníte, můžete být nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, a některé služby a funkce nemusí fungovat.

3. PO JAKOU DOBU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

 • Vaše osobní údaje Registrmikrocipu.cz zpracovává po celou dobu existence uživatelského účtu, popř. po celou dobu zaregistrování čísla mikročipu do veřejného registru. Okamžikem ukončení zpracovávání osobních údajů se rozumí smazání uživatelského účtu, popř. odstranění čísla mikročipu z veřejného registru.

4. KDO VŠECHNO BUDE MÍT K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Registrmikrocipu.cz a jeho zaměstnanců zpracovávány také partnery Registrmikrocipu.cz. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si Registrmikrocipu.cz pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

 • osoby, které pro Registrmikrocipu.cz zajišťují technický provoz určité služby, či provozovatelé technologií, které Registrmikrocipu.cz pro tyto služby využívá (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů, služby související s měřením návštěvnosti našich stránek a přizpůsobování jejich obsahu preferencím uživatelů);
 • osoby, které na webových stránkách Registrmikrocipu.cz mají umístěny prvky umožňující sbírání osobních údajů či sledování chování uživatelů těchto stránek (obvykle však v tzv. pseudonymizované podobě, tedy bez možnosti získávání přímých identifikačních údajů), tj. zejména osoby provádějící prostřednictvím cookies analýzu návštěvnosti našich webů, a provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou prováděnou pomocí údajů o uskutečněném nákupu a údajů získaných ze souborů cookies (včetně remarketingu).

Registrmikrocipu.cz je dále povinen některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. orgánům státní správy, soudům nebo orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním a občanským soudním řízením.

5. JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZE STRANY Registrmikrocipu.cz?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno, tj. např. souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely; zpracování údajů ze souborů cookies je možné zamezit nastavením Vašeho webového prohlížeče);

 • Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou Registrmikrocipu.cz zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);
 • Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
 • Právo na opravu (právo požadovat, aby Registrmikrocipu.cz bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);
 • Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby Registrmikrocipu.cz omezil zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu Registrmikrocipu.cz ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany Registrmikrocipu.cz byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nežádáte provést jejich výmaz);
 • Právo na výmaz (právo požadovat, aby Registrmikrocipu.cz Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Registrmikrocipu.cz zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování; nebo pokud by ze strany Registrmikrocipu.cz byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
 • Právo vznést námitku (právo požadovat, aby Registrmikrocipu.cz přestal zpracovávat Vaše osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu);
 • Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. JAK MŮŽETE REGISTRMIKROCIPU.CZ KONTAKTOVAT?

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na Registrmikrocipu.cz písemně na adrese Vestecká Lhotka 8, 583 01 Chotěboř či na tel. č. 606900428 nebo e-mailové adrese info@registrmikrocipu.cz